Firma Mazars vybavila školu počítačmi

Na základe prejaveného záujmu Spojenej školy Metodova v Bratislave, Mazars poskytol inštitúcii 12 stolných počítačov a sedem notebookov.

Poradenská firma Mazars sa rozhodla poskytnúť za symbolickú cenu 1 cent vyradenú, no plne funkčnú výpočtovú techniku a podporiť tak kvalitu vzdelávania v Spojenej škole na Metodovej ulici v Bratislave, ktorá združuje Gymnázium so 4 -ročným všeobecným štúdiom, 8 – ročným štúdiom, 5 - ročným bilingválnym štúdiom vo francúzštine a Základnú školu. Dvanásť počítačov vrátane príslušenstva a sedem notebookov budú škole slúžiť na vzdelávanie prostredníctvom IKT a umožnia tak žiakom lepšie osvojenie učiva a učiteľom budú pomocníkom pri príprave na vyučovanie. Výpočtová technika bola funkčná, no už nespĺňala náročné technické požiadavky poradenskej firmy.

Share