Index rodovej rovnováhy 2020: Motor pre diverzitu

Index a správa spoločnosti Mazars a Oficiálneho fóra menových a finančných inštitúcií (OMFIF) ukázali, že rodová rovnováha v centrálnych bankách sa zlepšuje, no pokrok je stále pomalý.

Index rodovej rovnováhy OMFIF monitoruje počet mužov a žien na vedúcich pozíciách v centrálnych bankách, štátnych fondoch a verejných dôchodkových fondoch. Štúdia sa uskutočňuje už siedmy rok a hodnotí inštitúcie na základe rodovej rovnováhy vo vedení a správnych radách.

Finančné inštitúcie sa uberajú správnym smerom

Pokrok však prichádza pomaly. Zistenia Indexu rodovej rovnováhy:

  • Rodová rovnováha v centrálnych bankách má už druhý rok po sebe zlepšujúcu sa tendenciu, no globálne skóre zostáva na úrovni 27,5 (pričom skóre 100 predstavuje dokonalú rovnováhu).
  • Jedna z piatich centrálnych bank nemá na vrcholových pozíciách ani jednu ženu.
  • Len 14 centrálnych bank na svete vedú ženy, vrátane Európskej centrálnej banky, ktorá má po prvý raz na čele ženu, Christine Lagarde.

Prevláda odpor ku kvótam

Drvivá väčšina centrálnych bánk neuplatňuje vo vrcholovom manažmente rodové kvóty. 84% našej vzorky nemá rodové kvóty ani pre správnu radu či radu pre menovú politiku. Niektoré organizácie uviedli, že hoci nemajú kvóty, majú ciele, vo väčšine prípadov by tretinu pozícií mali zastávať ženy.

European pension funds are ahead

Európske verejné dôchodkové fondy dosahujú najlepšie výsledky v oblasti rodovej rovnosti, a zároveň zaznamenali najväčšie zlepšenie spomedzi všetkých troch typov inštitúcií, ktorým sa prieskum venoval. 36 zo 191 penzijných fondov v Európe má na pozícii generálneho riaditeľa ženu, pričom minulý rok ich bolo len 31. Dánsky dôchodkový fond pre štátom registrované zdravotné sestry a zdravotnícke pracovníčky v roku 2020 dosiahol dokonalé skóre 100.

Na vrchole rebríčka Španielsko

V siedmom ročnom indexe sa v oblasti rodovej rovnosti na najvyššej priečke umiestnilo Španielsko. Po ňom nasleduje Aruba, Island a Malajzia. Banco de España kraľuje tohtoročnému indexu centrálnych bánk, kým Kajmanie ostrovy boli jedinou jurisdikciou skúmanou indexom GBI, kde sú ženy na čele viac ako jednej inštitúcie (dôchodkový fond a centrálna banka).

KLIKNITE A STIAHNITE SI CELÚ VERZIU SPRÁVY "MOTOR PRE DIVERZITU"

Chcete sa dozvedieť viac?

CSR 2 1600 per 500.jpg

Ľudia v srdci nášho rozvoja

Sme presvedčení, že naše partnerstvo je skutočne obohatené o rozmanitosť ľudí, ktorý sa k nám rozhodli pridať. V tejto súvislosti Mazars spustil politiku podpory a rozvoja svojich najpodstatnejších zdrojov – svojich zamestnancov! Ponúkame nielen rovnaké príležitosti pre všetkých, ale aj rovnaký potenciál na rozvoj kariéry.