Dočasná účtovná asistencia

Čelíte niektorému z typických problémov spojených s prevádzkou účtovného oddelenia Vašej spoločnosti, ako je najmä:
 - Neplánovaná krátkodobá či dlhodobá absencia zamestnancov?
 - Potreba zabezpečiť odovzdanie špecifických kompetencií alebo know-how v rámci oddelenia?
 - Sezónne alebo nárazové zvýšenie nároku na kapacitu a rozsah agendy účtovného oddelenia?

Čakajú vás účtovné a daňové zmeny vyplývajúce zo zásadných zmien celej spoločnosti? Tieto zmeny sa môžu týkať predovšetkým:
 - Plánovanej alebo prebiehajúcej reorganizácie účtovného oddelenia.
 - Zmeny nastavenia účtovníctva v súvislosti s predajom vašej spoločnosti inému majiteľovi, začlenením vašej firmy do štruktúry inej spoločnosti alebo naopak nákupom a pripojením inej spoločnosti do vašej štruktúry.
 - Potreby kontroly, merateľnosti a hodnotenia výsledkov jednotlivých operácií.

Nech je vaša situácia akákoľvek, rozhodne potrebujete efektívne, rýchle a finančne optimálne riešenie. Ponuka krátkodobej či dlhodobej náhrady zamestnancov a dočasný outsourcing účtovných a daňových služieb môžu byť pre Vás to pravé riešenie.