Produktové listy

Tu nájdete detailnejšie informácie o portfóliu našich služieb a aktivitách pre rôzne ekonomické odvetvia.

Business and IT advisory services

Instead of spending time impressing you about the experience of our local and global consulting specialists, we would prefer to talk about U and your business needs.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Vrátenie DPH

Zaplatili ste pri nákupe služieb alebo tovarov v zahraničí cenu vrátane DPH daného štátu a chceli by ste ju získať späť?

PREČÍTAJTE SI VIAC

Forenzné služby

Oddelenie forenzných služieb spoločnosti Mazars, so sídlom v Českej republike, pôsobí v regióne strednej a východnej Európy.

PREČÍTAJTE SI VIAC

French Desk

Le French Desk de Mazars a été créé pour accompagner les entreprises françaises désireuses de s’implanter en République slovaque ou d’y développer une filiale.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Outsourcing účtovníctva

Premýšľate o rozšírení spoločnosti na medzinárodnej úrovni? Ste medzinárodná spoločnosť, ktorá mieri na Slovensko? Alebo Vaša spoločnosť expanduje mimo územia Slovenska?
Nech je Vaša situácia akákoľvek, hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý je schopný prostredníctvom služieb účtovného a daňového outsourcingu nastaviť a optimalizovať jednotlivé fázy Vášho podnikania.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Transferové ceny

Transferové ceny, teda ceny, za ktoré sa predávajú produkty a služby medzi spriaznenými osobami, sú pre nadnárodné spoločnosti jedným zo zásadných problémov, ktorému tieto spoločnosti čelia. Práve efektívne riešenie transferových
cien, ako napríklad reštrukturalizácia, optimalizácia cenovej politiky alebo refinancovania, môže celej skupine pomôcť udržať konkurenčnú výhodu na všetkých dotknutých trhoch a naplniť tak finančné očakávania akcionárov.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Služby pre finančný sektor

Regulovaný trh potrebuje kreatívny prístup
 - Dokážete naplno využit súcasnú situáciu, v ktorej bankové inštitúcie majú čoraz prísnejšie úverové pravidlá a v ktorej podniky a jednotlivci hľadajú spôsoby ako najlepšie investovať, vo Váš prospech?
 - Ste si vedomý, že výkonnosť slovenskej ekonomiky závisí aj od výsledku Vašej spoločnosti a jej stability v porovnaní s konkurenciou v ostatných krajinách Európskej Únie?

PREČÍTAJTE SI VIAC

Dočasná účtovná asistencia

Čelíte niektorému z typických problémov spojených s prevádzkou účtovného oddelenia Vašej spoločnosti, ako je najmä:
 - Neplánovaná krátkodobá či dlhodobá absencia zamestnancov?
 - Potreba zabezpečiť odovzdanie špecifických kompetencií alebo know-how v rámci oddelenia?
 - Sezónne alebo nárazové zvýšenie nároku na kapacitu a rozsah agendy účtovného oddelenia?

Čakajú vás účtovné a daňové zmeny vyplývajúce zo zásadných zmien celej spoločnosti? Tieto zmeny sa môžu týkať predovšetkým:
 - Plánovanej alebo prebiehajúcej reorganizácie účtovného oddelenia.
 - Zmeny nastavenia účtovníctva v súvislosti s predajom vašej spoločnosti inému majiteľovi, začlenením vašej firmy do štruktúry inej spoločnosti alebo naopak nákupom a pripojením inej spoločnosti do vašej štruktúry.
 - Potreby kontroly, merateľnosti a hodnotenia výsledkov jednotlivých operácií.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Transakčné poradenstvo

Optimálne riešenie fúzií a akvizícií
 - Plánujete kúpiť alebo predať spoločnosť a posudzujete pri tom jednotlivé riziká súvisiace s týmito transakciami?
 - Zvažujete optimálny spôsob transformácie spoločnosti, ktorý by bol v súlade s Vašimi požiadavkami?
 - Potrebujete vyhodnotiť dopady akvizície a transformácie v oblasti práva, daní a účtovníctva?
 - Potrebujete oceniť podnik alebo jeho čast pri akvizícii alebo plánovanej reštrukturalizácií?
 - Potrebujete zabezpečiť komplexnú realizáciu procesu akvizície alebo reštrukturalizácie spoločnosti?

PREČÍTAJTE SI VIAC

Fyzické osoby & (nielen) dane

Všetko, čo by ste chceli vedieť o daniach
 - Ste zamestnanec slovenskej spoločnosti, ktorý bol vyslaný do zahraničia?
 - Ste cudzinec pracujúci v Slovenskej Republike?
 - Ste podnikateľ?
 - Ste štatutárny konateľ slovenskej s.r.o.?
 - Ste zodpovedný vo Vašej spoločnosti za Vašich kolegov – expatriotov?

PREČÍTAJTE SI VIAC