Usmernenie o obsahu dokumentácie k transférovým cenám

Dňa 21 Decembra 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo Usmernenie MF SR o určení obsahu dokumentácie k transferovým cenám. Nové Usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017.

V porovnaní s predchádzajúcim usmernením došlo k viacerým zmenám, preto nižšie uvádzame prehľad tých najdôležitejších. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne uvedených zmien alebo potreby asistencie pri posúdení vplyvu zmien na vašu spoločnosť pri určení rozsahu dokumentácie sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Chcete vedieť viac? Posuňte sa nižšie a stiahnite si náš stručný newsletter!