Newslettre

V tejto sekcii sú dostupné na stiahnutie newslettre publikované spoločnosťou Mazars, ktoré pokrývajú rôzne oblasti podnikania. Dúfame, že Vás zaujmú.

Zmeny v životnom minime od 1. júla 2020

AOS 1 1600 per 900px.jpg
24.7.2020 - Za životné minimum sa považuje spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Public sector 3 1600 per 500px.jpg
Opatrenia uvedené nižšie mali za cieľ znieť tak, aby každé v čo najväčšej miere zohľadňovalo viaceré pripomienky k rovnakej téme. Nie vždy sa to dalo a nie všetky bolo možné do materiálu uviesť pre ich prípadnú protichodnosť či výnimočnú podrobnosť. Viaceré témy a podnety sú uvedené v širšie koncipovaných opatreniach, aby sa v nich našlo čo najviac zohľadnených pripomienok.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Informácie z Inšpektorátu práce k aktuálnej situácii

AOS 3 1600 per 500px.jpg
Radi by sme Vás informovali , že sme preverovali situáciu ohľadom koronavirusu na inšpektorátu práce a potvrdili nám nasledovné:

PREČÍTAJTE SI VIAC

Päť rád na zvládnutie COVID-19 vo vašej firme

Innovation 3 1600 per 500px.jpg
Všetci súhlasíme s tým, že prebiehajúci vývoj okolo pandémie COVID-19 bezprecedentne ovplyvnil fungovanie mnohých tímov a firiem. Musí sa zabezpečiť efektívnosť a motivácia manažérov a zamestnancov. Nové situácie a nastavenia sa objavujú každý deň. Aj keď vieme o mnohých možnostiach online, zriedkavo sa používajú v tak širokých a dlhodobých opatreniach. Pozrime sa na niekoľko tipov, ktoré využívame aj v našej spoločnosti.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Dôležité pracovno-právne vzťahy v čase pandémie koronavírusu

Law 1 1600 per 500px.jpg
Naša partnerská právnická firma Bartošík Šváby pripravila pre vás prehľad dôležitých vybraných informácií týkajúcich sa pracovno-právnych pomerov počas prebiehajúcej pandémie šírenia koronavírusu. Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa ako sa vysporiadať s aktuálnou novou situáciou a vyhnite sa zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2020

Our sectors 2 1600 per 500px
26.3.2020 - Už pripraveným a schváleným opatrením je nariadenie, ktoré pripravilo ministerstvo financií spolu s finančnou správou.

PREČÍTAJTE SI VIAC

PREHĽAD ZMIEN V MZDÁCH OD 1.1.2020

AOS 4 1600 per 900px.jpg
Naši HR a mzdoví experti pre Vás pripravili prehľadného sprievodcu zmenami legislatívy týkajúcej sa miezd platných od 1. januára 2020.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Novela DPH 2020

Audit 4 1600 per 900px.jpg
Novela zákona o DPH bola schválena pár dní dozadu a do platnosti vstúpi 1. januára 2020. Novela je orientovaná na oblasti, ktoré je potrebné zosúladiť s právom Európskej únie a na zavedenie tzv. rýchlych riešení ("quick fixes") v oblasti call-off stock režimu, reťazových obchodov a iných. 

PREČÍTAJTE SI VIAC

Tax Alert: Novela zákona o dani z príjmov 2020

News 1 1600 per 900px.jpg
Dlho očakávaná novela zákona o daniach z príjmov vstupuje do platnosti od 1. januára 2020. Podnikateľov i fyzické osoby čaká niekoľko zmien, nových pojmov a upravených podmienok. Náš TAX Alert uvádza najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z príjmov PO a FO, pričom v samostatnej časti sa venujeme novozavedenému pojmu „mikrodaňovník“ a s ním súvisiacich daňových zvýhodnení.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Chcete sa dozvedieť viac?