Newslettre

V tejto sekcii sú dostupné na stiahnutie newslettre publikované spoločnosťou Mazars, ktoré pokrývajú rôzne oblasti podnikania. Dúfame, že Vás zaujmú.

Novela DPH 2020

Audit 4 1600 per 900px.jpg
Novela zákona o DPH bola schválena pár dní dozadu a do platnosti vstúpi 1. januára 2020. Novela je orientovaná na oblasti, ktoré je potrebné zosúladiť s právom Európskej únie a na zavedenie tzv. rýchlych riešení ("quick fixes") v oblasti call-off stock režimu, reťazových obchodov a iných. 

PREČÍTAJTE SI VIAC

Tax Alert: Novela zákona o dani z príjmov 2020

News 1 1600 per 900px.jpg
Dlho očakávaná novela zákona o daniach z príjmov vstupuje do platnosti od 1. januára 2020. Podnikateľov i fyzické osoby čaká niekoľko zmien, nových pojmov a upravených podmienok. Náš TAX Alert uvádza najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z príjmov PO a FO, pričom v samostatnej časti sa venujeme novozavedenému pojmu „mikrodaňovník“ a s ním súvisiacich daňových zvýhodnení.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Nová povinnosť daňovníkov v oblasti dane z poistenia

Consulting 1 1600 per 900px.jpg
Povinnosť platiť daň z poistenia sa môže týkať aj slovenských spoločností, ktoré nie sú poisťovňami a nepodnikajú v oblasti poistenia. Chceli by sme vás preto upozorniť na povinnosť platenia dane z poistenia v osobitných prípadoch.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Usmernenie o obsahu dokumentácie k transférovým cenám

AOS 3 1600 per 900px.jpg
Dňa 21 Decembra 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo Usmernenie MF SR o určení obsahu dokumentácie k transferovým cenám. Nové Usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Prehľad zmien v mzdách od 1.1.2019

SMEs 3 1600 per 900px.jpg
Začiatok roka je tradične poznačený zmenami v slovenskej legislatíve týkajúcej sa miezd, daní, sociálneho a zdravotného poistenia a pracovného práva.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

Our services 3 1600 per 500px
Novela zákona o DPH zavádza viacero podstatných zmien, ktoré by mali byť po definitívnom schválení Národnou radou SR účinné od 1.1.2019.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Register partnerov verejného sektora

Máte povinnosť sa registrovať? Prinášame zaujímavé informácie k tejto často diskutovanej téme.

Prístup k prostriedkom z verejných zdrojov je od 1. februára 2017 podmienený registráciou v Registri partnerov verejného sektora. Overenie konečného užívateľa výhod musí byť vykonávané každoročne.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Chcete sa dozvedieť viac?