Výročné správy a správy o transparentnosti

Na tejto stránke nájdete naše výročné správy a prehľady.

Dosiahnutie rovnováhy: Mazars vydal Výročnú správu 2018/2019

Yearbook 1600 per 700.jpg
Keď sa pozeráme na rok 2020, vidíme jasnú budúcnosť a veľa zaujímavých vyhliadok pre Mazars. Vieme však, že naši stakeholderi pôsobia v dobe, ktorá vyžaduje mnoho skúšok. Práve preto hľadanie a udržiavanie správnej rovnováhy rezonuje viac ako kedykoľvek predtým. Prostredníctvom našej Výročnej správy za rok 2019, využívame príležitosť na opätovné zdôraznenie záväzku voči našim klientom. Chceme ich sprevádzať pri ich rozvoji, pomáhať im s orientáciou v zložitých situáciách, v ktorých pôsobia, aby udržateľne rástli.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Transparency report 2018/2019

Sme radi, že vám môžeme predstaviť našu správu o transparentnosti 2018/2019. Prejdite nadol a pokojne si ju stiahnite.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Creating Shared Value(s): Mazars publishes its 2017-2018 Annual Report

RA 1086 per 202 photo Mazars for Good.jpg
With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth. We also dive into who we are, our history and values, taking this opportunity to reaffirm our commitment to being #MazarsForGood – that is a global citizen devoted to having a positive impact on the world and communities in which we operate. We are dedicated to contributing to society in the best possible way, whether through providing quality services to our clients to help them achieve sustainable growth, enabling our talented people to reach their highest potential, or contributing to the public debate with positive insights for the future.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Správa o transparentnosti 2017/2018

Mazars Slovensko s.r.o. zverejňuje svoju Správu o transparentnosti za účtovné obdobie 1.9.2017 ž 31.8.2018.

PREČÍTAJTE SI VIAC