Výročné správy a správy o transparentnosti

Na tejto stránke nájdete naše výročné správy a prehľady.

Správa o transparentnosti 2015/2016

Mazars na Slovensku Vám s potešením predstavuje svoju správu o transparentnosti k 31. augustu 2016.

Informácie o skupine Mazars sú plne transparentné a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých krajín, pretože veríme, že vzájomné poznanie je kľúčom k úspešnej profesionálnej spolupráci.

Správa o transparentnosti 2014/2015

Mazars na Slovensku Vám s potešením predstavuje svoju správu o transparentnosti k 31. augustu 2015.

Informácie o skupine Mazars sú plne transparentné a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých krajín, pretože veríme, že vzájomné poznanie je kľúčom k úspešnej profesionálnej spolupráci.

Creating Shared Value: Mazars Group publishes its 2014-2015 Annual Report

2014-2015 was a remarkable year for Mazars, with an outstanding 15.9% growth and a 1.25 Bn € turnover, proving its robustness and resilience in a fast-transforming world. The Group also celebrated the 20th anniversary of its international integrated partnership, a unique model which has allowed Mazars to become an influential challenger in the audit, accounting, advisory, tax and legal services industry, present on all continents.

Správa o transparentnosti 2013/2014

Mazars na Slovensku Vám s potešením predstavuje svoju správu o transparentnosti k 31. augustu 2013.

Informácie o skupine Mazars sú plne transparentné a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých krajín, pretože veríme, že vzájomné poznanie je kľúčom k úspešnej profesionálnej spolupráci.

Správa o transparentnosti 2012/2013

Mazars na Slovensku Vám s potešením predstavuje svoju správu o transparentnosti k 31. augustu 2013.

Informácie o skupine Mazars sú plne transparentné a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých krajín, pretože veríme, že vzájomné poznanie je kľúčom k úspešnej profesionálnej spolupráci.

Skupina Mazars zverejňuje vydanie 2011-2012 svojej výročnej správy

Mazars, medzinárodná audítorská a poradenská skupina, už ôsmy rok za sebou zverejňuje svoju výročnú správu. Mazars je k dnešnému dňu jedinou medzinárodnou audítorskou a poradenskou organizáciou, ktorá systematicky publikuje svou výročnú správu vrátane celosvetovo konsolidovanej a spolu-auditovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS. Naša výročná správa približuje významné milníky uplynulej sezóny a zároveň prezentuje dlhodobú skupinovú stratégiu.

Výročná správa 2012/2013: “Spoločne dláždime nové cesty”

‘Spoločne dláždime nové cesty’ vystihuje spôsob podnikania spoločnosti Mazars. Sme presvedčení, že kolektívna inteligencia je kľúčom k rozvoju dlhodobých riešení, ktoré vedú k udržateľnému rastu. Kľúčové ukazovatele, stratégia, rozhovory, prípadové štúdie: všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete vo vydaní našej výročnej správy za rok 2012/2013.

2013/2014 Group Annual Report: “Breaking New Ground” – Welcome to the 10th edition of the Mazars Group Annual Report

“Breaking New Ground” is the embodiment of our history, the history of an organization that isn’t afraid to move forward, to be curious, to try out new tools and listen to different voices, to venture into new markets and discover new territories. At Mazars, we are convinced that the key to developing long term solutions for future generations lies in being bold. Key figures, strategies, interviews, case studies: everything you need to know about us is in the 2013/2014 edition of our Group Annual Report.

Správa o transparentnosti 2011/2012

Mazars na Slovensku Vám s potešením predstavuje svoju správu o transparentnosti k 31. augustu 2012.

Informácie o skupine Mazars sú plne transparentné a dostupné na úrovni skupiny i jednotlivých krajín, pretože veríme, že vzájomné poznanie je kľúčom k úspešnej profesionálnej spolupráci.

Mazars zverejňuje vydanie 2010-2011 svojej výročnej správy, vrátane súhrnných konsolidovaných účtov na základe IFRS

Mazars zverejňuje siedme vydanie svojej výročnej správy: “Kolektívna inteligencia”. V súčasnosti je Mazars jedinou globálnou audítorskou a poradenskou spoločnosťou, ktorá zverejňuje výročnú správu vrátane celosvetovej konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá prešla auditom a bola zostavená v súlade so štandardmi IFRS na globálnej úrovni. Skupina takto zverejňuje svoje výsledky už od roku 2004.

Share