Naše publikácie

Na tejto webstránke nájdete brožúry, knihy, CD a iné dokumenty publikované firmou Mazars.

Newslettre

V tejto sekcii sú dostupné na stiahnutie newslettre publikované spoločnosťou Mazars, ktoré pokrývajú rôzne oblasti podnikania. Dúfame, že Vás zaujmú.

Brožúry

Nižšie nájdete naše najnovšie publikácie ohľadom našich služieb, ľudských zdrojov a odborných štúdií z rôznych odvetví.

Share