Naše publikácie

Na tejto webstránke nájdete štúdie, newslettre, výročné správy a iné dokumenty publikované firmou Mazars.

Newslettre

Newsletter 1 1600 per 500px.jpg
V tejto sekcii sú dostupné na stiahnutie newslettre publikované spoločnosťou Mazars, ktoré pokrývajú rôzne oblasti podnikania. Dúfame, že Vás zaujmú.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Publikácie

Survey and studies 1 1600 per 900px.jpg
Nižšie nájdete naše najnovšie publikácie ohľadom našich služieb, ľudských zdrojov a odborných štúdií z rôznych odvetví.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Výročné správy a správy o transparentnosti

Our models 1 1600 per 900px
Na tejto stránke nájdete naše výročné správy a prehľady.

PREČÍTAJTE SI VIAC