Some have auditors, U have us

Našou novou komunikáciou chceme ukázať, že okrem profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, účtovníctva, miezd & HR a poradenských služieb ponúkame svojim klientom aj čosi naviac: priateľský prístup a ľudské hodnoty v biznis prostredí.

transferove ocenovanie xmas 2017.jpg auditors U
transferove ocenovanie xmas 2017.jpg auditors U

Ústredným motívom claimu „SOME HAVE AUDITORS, U HAVE US“ sa stáva slangové U (you). U symbolizuje naše zamerania na potreby klientov, ich spokojnosť a podporu ich biznisu. Smerom dovnútra spoločnosti záujem a starostlivosť o našich vlastných zamestnancov. Hravou stránkou komunikácie zasa chceme osloviť mladšie generácie a teda našich budúcich kolegov.

Priateľskou a nekorporátnou atmosférou žijú aj naše novo zrekonštruované kancelárie v Bratislave. Sú tvorené v "living office" koncepte,  majú jedinečný štýl a podporujú interakciu medzi nami a tým aj s Vami.

Pozývame Vás, budeme radi keď nás prídete navštíviť.