S€PA - Ste pripravení?

V platnosti od 1. februára 2014.
Základným cieľom SEPA je faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro.

V rámci SEPA teda budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet. Priamym dôsledkom implementácie SEPA platobných nástrojov bude nahradenie v súčasnosti používaných domácich platobných nástrojov, konkrétne úhrad a inkás spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách.

Ako to ovplyvní Vašu spoločnosť?

Kontaktujte nás:

Zuzana Motyčáková - zuzana.motycakova@mazars.sk 

Share