Günter Oszwald je nový Daňový Partner v Mazars na Slovensku

Günter Oszwald (44) sa stal novým Daňovým Partnerom v spoločnosti Mazars na Slovensku.
Jeho hlavnou úlohou bude viesť daňové oddelenie na Slovensku rovnako ako rozvoj obchodných vzťahov s nemecky hovoriacimi klientmi v rámci Slovenska a Českej republiky.

Pred nástupom do spoločnosti Mazars pôsobil Günter v spoločnosti EY ako Partner na oddelení Tax Services. Má viac ako 20 rokov skúseností v oblasi medzinárodného daňového poradenstva. Špecializuje sa na zahraničných investorov na Slovensku a v Čechách a pravidelne prednáša na daňových konferenciách a seminároch. Günter úspešne viedol veľké množstvo medzinárodných projektov zdaňovania firiem, predovšetkým v oblasti finančných služieb, automobilového priemyslu, telekomunikácií, energetiky a stavebníctva. Od roku 1995 je členom rakúskej komory daňových poradcov a certifikovaných účtovníkov. Hovorí plynulo nemecky, anglicky a česky.

Share