Obrat Mazars vlani celosvetovo vzrástol o 15,9%, skupina chystá expanziu na čínskom trhu

Medzinárodná audítorská a poradenská spoločnosť Mazars oznámila hospodárske výsledky za fiškálny rok 2014-2015, počas ktorého zaznamenala nárast obratu na 1,252 miliardy eur, čo predstavuje oproti minulému obdobiu rast o 15,9%.

Čínska firma ZhongShen ZhongHuan sa pripojila k Mazars.

Skupina zároveň ohlásila strategický krok na čínskom trhu, ktorý predstavuje fúziu so spoločnosťou ZhongShen ZhongHuan. Toto spojenie prinesie 1800 nových zamestnancov v 15 kanceláriách, čím skupina získa významnú pozíciu na ázijskom trhu. Mazars tak v súčasnosti zamestnáva viac ako 17 000 odborníkov v 77 krajinách sveta.

„Tento krok neznamená len posilnenie Mazars z hľadiska medzinárodného zastúpenia a počtu zamestnancov, ale pokračujúcu expanziu v jednej z najvýznamnejších a najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Spojením vznikol silný hráč, ktorý v súčasnosti zastáva 13. miesto na trhu audítorských a poradenských služieb. Cieľom Mazars je preniknúť medzi 10 najväčších poradenských a audítorských spoločností na čínskom trhu,“ povedal Philippe Castagnac, CEO a predseda predstavenstva Mazars Group.

Okrem takmer 2000 nových zamestnancov, sa Mazars rozrástol aj o 83 nových partnerov spoločnosti. Ich úlohou bude upevniť pozície Mazars ako jedného z lídrov na čínskom trhu v oblasti bankových a finančných služieb. Spojením s ZhongShen ZhongHuan získa Mazars China know-how a skúsenosti v príprave na povinnú rotáciu audítorov, ktorá v tomto odvetví nastane v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

„Toto unikátne partnerstvo prinesie celej skupine možnosti ďalšieho rastu. Naším zámerom je prinášať aktuálnym a potenciálnym novým klientom vysokú pridanú hodnotu, a to predovšetkým vďaka novým, silnejším tímom profesionálov naprieč najväčšími čínskymi mestami“, dodáva Philippe Castagnac.

V rámci globálnej stratégie skupiny Mazars je táto fúzia výsledkom dlhého plánovania a hľadania správneho strategického partnera. Spoločnosť ZhongShen ZhongHuan sa ukázala ako ideálny kandidát. Kombinácia pozície spoločnosti ZhongShen ZhongHuan na trhu a know-how spoločnosti Mazars, poskytne existujúcim a budúcim klientom širšiu ponuku služieb, obzvlášť čínskym štátnym podnikom a spoločnostiam kótovaným na burze.