Mazars je 5. najväčšia poradenská firma na Slovensku

Sme hrdí, že vďaka dôvere klientov a tímovej spolupráci našich profesionálov sa spoločnosť Mazars stala po prvýkrát 5. najväčšou poradenskou firmou na slovenskom trhu. Prestížny rebríček TREND TOP 2015 každoročne zostavuje týždenník o ekonomike a podnikaní TREND.

„V roku 2000, v úplných začiatkoch spoločnosti Mazars na Slovensku, sme nemali žiadne referencie ktorými by sme podložili naše ponuky. Avšak snažili sme sa hneď od začiatku získať si dôveru potenciálneho klienta tým, že sme pracovali ako jeden tím a reagovali sme na jeho individuálne potreby.

V súčasnosti sa môžeme podeliť s klientami o úspešné príbehy,  je nás viac ako 75 profesionálov v oblasti auditu, daní, účtovníctva, miezd a personalistiky a poradenských služieb. Dodnes však všetky naše oddelenia zdieľajú spoločné ciele. Osobný prístup nás zároveň motivuje spraviť pre klienta vždy niečo naviac,“ hovorí Mickael Compagnon, Managing Partner Mazars na Slovensku.

Po 15 rokoch pôsobenia Mazars na Slovensku profesijne narástol, ale zároveň ostáva flexibilný vo svojom prístupe. Vďaka svojej prispôsobivosti je spoločnosť partnerom významných nadnárodných korporácií, ale aj malých a stredných spoločností, rodinných firiem či jednotlivcov.

Tento fakt nás robí jedinečným v porovnaní s našimi väčšími konkurentmi.

Rebríček TREND TOP 2015 je zverejnený na: www.etrend.sk