Mazars a Bartošík Šváby vytvárajú novú alianciu

Spoločnosť Mazars, poradenská spoločnosť v oblasti daní, auditu a účtovníctva, a advokátska kancelária Bartošík Šváby (pôvodne B & S Legal) si Vám týmto dovoľujú oznámiť, že počnúc 1. júlom 2014 sa ich doterajšia spolupráca posúva na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Počnúc týmto dňom sa advokátska kancelária Bartošík Šváby stane členom skupiny marcalliance – celosvetovo integrovanej siete nezávislých právnických kancelárií úzko spolupracujúcich so skupinou Mazars.

Členstvo advokátskej kancelárie Bartošík Šváby v marcalliance je prirodzeným vyústením desaťročnej spolupráce so spoločnosťou Mazars na projektoch v oblastiach fúzií a akvizícií, právneho auditu, reštrukturalizácie, vyhodnocovania rizík, zakladania spoločností, a mnohých ďalších.

Táto užšia spolupráca spoločností Mazars a Bartošík Šváby vytvorí na slovenskom trhu integrovaný tím poskytujúci špičkové služby v oblasti auditu, právneho, daňového a účtovného poradenstva v anglickom, francúzskom, nemeckom a slovenskom jazyku.

Spolupráca v tejto jedinečnej forme prinesie našim spoločným klientom úsporu času a pridanú hodnotu najmä tým, že odborníci z oboch spoločností budú koordinovaní jedinou kontaktnou osobou, ktorá bude zabezpečovať súlad medzi všetkými aspektmi transakcií a projektov – daňovými, účtovnými a právnymi. Takáto organizácia našich služieb povedie k úspore nákladov a tiež odstráni potrebu angažovania externých odborníkov.