Novinky

Tu nájdete novinky o našej firme, ľuďoch, službách, podujatiach a seminároch či zaujímavých publikáciách.

Najnovšie správy

Novinky o spoločnosti

Investovanie v regióne CEE: Správa o príleve investícií prostredníctvom fúzií a akvizícií 2019/2020

Webp.net-resizeimage (8).jpg
Stabilný nárast prichádzajúcich transakcií v roku 2019 svedčí o tom, že región CEE je v očiach zahraničných investorov naďalej atraktívny napriek celosvetovým výzvam.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Fungovanie Mazars Slovakia počas epidémie COVID-19

Our models 1 1600 per 500px
V rámci aktuálne prebiehajúcej situácie súvisiacej s koronavírusom by sme Vás chceli ubezpečiť, že dodržiavame rady a usmernenia WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), odporúčania príslušných štátnych orgánov a globálne usmernenia skupiny Mazars zamerané na obmedzenie rozširovania vírusu. Za týmto účelom sme zaviedli interné postupy na minimalizáciu rizika pre našich klientov, partnerov a zamestnancov.

PREČÍTAJTE SI VIAC

Centrálne banky dosahujú pomalé pokroky v oblasti rodovej vyváženosti

GBI - webpage banner image_1600x500.jpg
Marec 5, 2020: Centrálne banky a ďalšie úradné finančné inštitúcie zavádzajú opatrenia na zlepšenie rodovej rôznorodosti, no žien na vedúcich pozíciách je stále málo.

PREČÍTAJTE SI VIAC