COVID-19 & váš biznis

Pandémia Covid-19 spôsobuje po celom svete neistotu a narušenie. Prioritami spoločnosti Mazars Slovensko a Skupiny Mazars sú ochrana ľudí a zabezpečenie kontinuity podnikania a služieb pre našich klientov, ktorí pracujú ako jedno partnerstvo a navzájom sa podporujú na Slovensku, v regióne strednej a východnej Európy a na celom svete.

Od začiatku krízy pozorne sledujeme situáciu a prijímame opatrenia na zmiernenie účinkov pandémie. Zostávame na strane našich klientov a pomáhame im orientovať sa v týchto bezprecedentných rýchlo meniacich sa časoch.

Daňové informácie

Pracovno-právne informácie 

Vládne opatrenia a odporúčania

Právne informácie

Koronavírus a účtovné uzávierky 2019

Projektový manažment

Makroekonomický pohľad

hlavného ekonóma Mazars Vladimíra Vaňa

COVID-19 v regióne CEE

Česká republika   Chorvátsko   Maďarsko   Poľsko   Rakúsko   Rumunsko   Rusko   Slovinsko   Ukrajina

Náš COVID-19 krízový tím

Založili sme špeciálnu skupinu expertov z Mazars a partnerskej právnickej firmy Bartošík Šváby, ktorí spolupracujú ako jeden tím, zdieľajú medzi sebou navzájom informácie, aby vám mohli pomôcť a poskytnúť najnovšie relevantné informácie v tomto rýchlo sa meniacom období. Nižšie nájdete niekoľko príkladov otázok a zoznam profesionálov, ktorí vás môžu navigovať k riešeniam.

Kto Vám môže pomôcť?

Vás môže zaujímať...

Miloš Kunský

 1. Ako súvisí neistota s rozšírením koronavírusu s ročnou účtovnou závierkou zostavenou za rok 2019?

Kvetoslava Čavajdová & Veronika Rakovická

 1. Aké sú aktuálne povinnosti týkajúce sa daní z príjmov právnických osôb?
 2. Do akého termínu si môžem odsunúť platbu dane?
 3. Existujú opatrenia na zaplatenie dane v splátkach na zabezpečenie peňažných tokov?

Juraj Zelko

 1. Čo predstavuje najväčšiu hodnotu v mojom biznise a ako ju môžem chrániť počas prepuknutia choroby COVID-19?
 2. Aký dopad bude mať pandémia na riadenie peňažných tokov?
 3. Ako možno podporiť moje krátkodobé strategické obchodné plánovanie?

Lucia Vícenová

 1. Aké sú práva zamestnancov v prípade zatvorenia pracoviska alebo nemožnosti pracovať na diaľku z dôvodu COVID-19?

Vladimír Vaňo

 1. Protikrízový štít pre firmy - čo obsahuje a aké sú jeho hlavné predpoklady? Od kedy môžu spoločnosti počítať s podporou?
 2. Aká je hospodárska reakcia na spomalenie?
 3. Ako bude vyzerať svet po kríze?

Rudolf Vido

 1. Zvládnu aktuálnu situáciu moje IT systémy?
 2. Ktoré technologické funkcie by sa mali prispôsobiť ako prvé?
 3. Mal by som vykonať analýzu scenárov prerušenia dodávateľského reťazca?

Lucia Somr

 1. Môžem svojim zamestnancom poskytnúť informácie o potvrdenom prípade nákazy COVID-19 vo svojej firme?
 2. Do akej miery zodpovedám ako zamestnávateľ za ochranu osobných údajov v situácii, keď moji zamestnanci pracujú z domu?  
 3. Aké osobné údaje a za akých podmienok môžem v súvislosti s nákazou COVID-19 získavať (konkrétne príklady od klientov)?

Boris Šváby

Lucia Krištoffová

(partnerská právnická firma Bartošík Šváby)

 1. Aké riešenia na ochranu zamestnávateľov a zamestnancov navrhuje vláda?
 2. Čo by som mal skontrolovať v rámci svojej zmluvy, keď budem čeliť narušeniu zmluvných povinností?

Kontaktujte nás

Our models 1 1600 per 500px

Fungovanie Mazars Slovakia počas epidémie COVID-19

V rámci aktuálne prebiehajúcej situácie súvisiacej s koronavírusom by sme Vás chceli ubezpečiť, že dodržiavame rady a usmernenia WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), odporúčania príslušných štátnych orgánov a globálne usmernenia skupiny Mazars zamerané na obmedzenie rozširovania vírusu. Za týmto účelom sme zaviedli interné postupy na minimalizáciu rizika pre našich klientov, partnerov a zamestnancov.