Outsourcing miezd & HR

Pomáhame našim klientom všetkých veľkostí v oblastiach ako riadenie ľudských zdrojov a kompletné spracovanie mzdovej agendy. Postaráme sa o celú agendu typu: spracovanie miezd, príkazy úhrad, styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho i zdravotného poistenia a daní z príjmov.

Naše znalosti tiež pokrývajú medzinárodnú problematiku daňových fiškálnych aspektov v oblasti medzinárodného prenájmu pracovných síl.

Naši experti majú široký prehľad o problematike spojenej so mzdovou agendou a zároveň sa úzko špecializujú na určitú oblasť. Vďaka svojmu nadhľadu sú schopní posúdiť fungovanie nastavenia procesov v spoločnosti a navrhnúť jednoduché a vhodné riešenie.

Vďaka rozsiahlym praktickým skúsenostiam našich odborníkov a zázemiu nadnárodnej siete spoločnosti Mazars sme schopní riešiť jednotlivé otázky z pohľadu miestnej úpravy i z medzinárodného pohľadu.

Share