Obchodné & IT poradenstvo

Náš tím vám pomôže optimalizovať prevádzkovú efektivitu, nájsť nové oblasti pre rast, riadiť vaše riziká alebo poskytne podporu pri riadení komplexných projektov.

OPTIMALIZÁCIA EFEKTIVITY

Obchodná výkonnosť

 • Mapovanie a optimalizácia procesov
 • Stanovenie KPI
 • Nákladový benchmarking a optimalizácia

Prevádzková efektivita

 • Nastavenie prevádzkového modelu
 • Prevádzková efektivita

Model poskytovania IT služieb

 • Biznis / IT optimalizácia
 • Riadenie dopytu
 • Riadenie zmien
 • Špecifikácia SLA

Podpora pri implementácii systému

 • Obchodná analýza a špecifikácia obchodných požiadaviek
 • Príprava RFI / RFP
 • Nezávislá podpora výberu dodávateľa IT systému
 • Zabezpečenie kvality výberového konania

OBCHODNÝ RAST

Biznis stratégia

 • Príprava, revízia alebo aktualizácia firemnej a obchodnej stratégie
 • Zákaznícka a marketingová stratégia
 • Digitálna stratégia

Inovácie

 • Inovačná stratégia
 • Compliance analýza a hodnotenie rizík
 • Zákaznícka skúsenosť

RIADENIE RIZÍK

 • Riadenie projektových rizík
 • Riadenie IT rizík
 • Posúdenie rizika podvodov
 • Optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok

PROJEKTOVÉ RIADENIE

 • Projektový / programový manažment
 • Zabezpečenie kvality projektu

Chcete sa dozvedieť viac?