Daňové služby

Aby ste sa mohli plne zamerať na rozvoj svojej obchodnej činnosti, spoločnosť Mazars sa pre Vás postará o zabezpečenie podporných funkcií vo forme:

  • Daňového poradenstva v súlade so slovenskou a nadnárodnou právnou úpravou,
  • Realizácie daňových previerok pre všetky druhy daní,
  • Prípravy daňových priznaní a daňovej optimalizácie ,
  • Zastupovania v daňovom konaní a pri daňovej kontrole,
  • Asistencie pri riešení daňových a súdnych procesov z oblasti správy daní,
  • Podpory v oblasti dopadov medzinárodných daňových predpisov na Vaše podnikanie v tuzemsku a v zahraničí,
  • Prípravy štúdií na účely dokumentácie transferových cien,
  • Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách alebo pri reštrukturalizácii
  • Zavedenie a kontrolu plnenia požiadaviek vyplývajúcich z vládnych regulácií v súvislosti s prijímaním štátnej podpory a dotácii,

Naši daňoví odborníci majú bohaté skúsenosti a a väzbu na ďalších odborníkov v tuzemsku i v zahraničí, vďaka čomu vedia odborne poradiť klientom pri implementácii daňových požiadaviek na národnej i nadnárodnej úrovni, so zohľadnením stratégie individuálneho klienta.

Chcete sa dozvedieť viac?