Audit

Vydávanie audítorského výroku a vyjadrovanie sa k účtovníctvu danej firmy patrí k základným aktivitám nevyhnutným pre rozvoj každej ekonomiky. Skúsenosti odborníkov Mazars sú zárukou poskytnutia pridanej hodnoty nad vlastný rámec pridelených zákazok.

Naše odborné zamerania: 

  • Audit
  • Štandardy (slovenský GAAP, IFRS, francúzsky GAAP, US GAAP, český GAAP)
  • Štatutárne a konsolidované závierky
  • Zmluvný audit

Tímy našich špecialistov pracujú na implementácii najprísnejších pravidiel v súlade s medzinárodnými štandardami a hodnotia kvalitu finančných informácií v auditovaných spoločnostiach.

Kladieme dôraz na zostavenie stabilných a spoľahlivých tímov, ktoré sa vašim zákazkám kontinuálne venujú. Priebežne investujeme do školení o nových účtovníckych pravidlách a metódach v audite. Náš model auditu je vysoko profesionálny a preverený: to platí v celej spoločnosti Mazars vo svete .

Chcete sa dozvedieť viac?