Outsourcing miezd & HR

Pomáhame našim klientom všetkých veľkostí v oblastiach ako riadenie ľudských zdrojov a kompletné spracovanie mzdovej agendy. Postaráme sa o celú agendu typu: spracovanie miezd, príkazy úhrad, styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho i zdravotného poistenia a daní z príjmov.

Naši experti majú široký prehľad o problematike spojenej so mzdovou agendou a zároveň sa úzko špecializujú na určitú oblasť. Vďaka svojmu nadhľadu sú schopní posúdiť fungovanie nastavenia procesov v spoločnosti a navrhnúť jednoduché a vhodné riešenie.

Vďaka rozsiahlym praktickým skúsenostiam našich odborníkov a zázemiu nadnárodnej siete spoločnosti Mazars sme schopní riešiť jednotlivé otázky z pohľadu miestnej úpravy i z medzinárodného pohľadu. Naše znalosti tiež pokrývajú medzinárodnú problematiku daňových fiškálnych aspektov v oblasti medzinárodného prenájmu pracovných síl.

Vďaka nášmu plne integrovanému mzdovému systému dokážeme jednoducho a efektívne zvládnuť vedenie celého procesu od vyplnenia mesačných výkazov práce (timesheet) vašich zamestnancov až po vystavenie ich výplatných pások.

  • Mzdová a daňová problematika
  • Mesačné spracovanie mzdového účtovníctva
  • Management platieb týkajúcich sa mzdovej agendy
  • Agenda novo prichádzajúcich aj odchádzajúcich zamestnancov
  • Vedenie agendy súčasných zamestnancov
  • Komunikácia s úradmi a spracovanie všetkej zákonnej dokumentácie
  • HR administratíva 

Naše služby tiež pokrývajú problematiku týkajúcu sa zamestnávania zahraničných zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Newsletter

SMEs 3 1600 per 900px.jpg

Prehľad zmien v mzdách od 1.1.2019

Začiatok roka je tradične poznačený zmenami v slovenskej legislatíve týkajúcej sa miezd, daní, sociálneho a zdravotného poistenia a pracovného práva.

Stiahnuť pdf 1,50 MB