Naše entity

V tejto časti nájdete bližšie informácie o 3 spoločnostiach Mazars na Slovensku: Mazars Slovensko, s.r.o.; Mazars Tax k.s.; Mazars Accounting s.r.o.

Mazars Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
IČO: 35 79 38 13
DIČ: 20 20 23 45 79
IČ DPH: SK 20 20 23 45 79
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22257/B

 

Mazars Tax k.s.

Sídlo: Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
IČO: 35 95 10 10
DIČ: 20 22 04 73 57
IČ DPH: SK 20 22 04 73 57
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 586/B

 

Mazars Accounting s.r.o.

Sídlo: Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
IČO: 35 94 73 73
DIČ: 20 22 04 05 48
IČ DPH: SK 20 22 04 05 48
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36954/B

Share