Naše entity

V tejto časti nájdete bližšie informácie o 3 spoločnostiach Mazars na Slovensku: Mazars Slovensko, s.r.o.; Mazars Tax k.s.; Mazars Accounting s.r.o.

Mazars Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

IČO:

35 79 38 13

DIČ:

20 20 23 45 79

IČ DPH:

SK 20 20 23 45 79

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22257/B

 

Mazars Tax k.s.

Sídlo:

SkyPark Offices 1, Bottova 2A, 811 09, Bratislava

IČO:

35 95 10 10

DIČ:

20 22 04 73 57

IČ DPH:

SK 20 22 04 73 57

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 586/B

 

Mazars Accounting s.r.o.

Sídlo:

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

IČO:

35 94 73 73

DIČ:

20 22 04 05 48

IČ DPH:

SK 20 22 04 05 48

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36954/B