Formulár na podanie sťažnosti

Naše hodnoty stanovujú platformu pre to, v čo veríme, že vytvorí dlhodobo udržateľný úspech organizácie. Chceme pracovať spôsobom, ktorý presadzuje naše hodnoty a zabezpečí, aby sme klientom ponúkali najlepšie možné služby a nášmu tímu to najlepšie prostredie.

Spoločnosť Mazars sa zaväzuje, že bude zaobchádzať zodpovedne, otvorene a odborne s nasledovnými:

  • s internými upozorneniami partnerov alebo členov tímu na možné nekalé správanie v rámci spoločnosti Mazars,
  • s upozorneniami od vonkajších subjektov (klientov a ostatných zainteresovaných strán) na služby poskytované spoločnosťou Mazars.

Na koho sa vzťahuje postup spoločnosti Mazars pre podávanie sťažností?

Upozornenia podané všetkými členskými firmami, partnermi a personálom spoločnosti Mazars, vrátane tých, s ktorými je uzatvorená zmluva na dobu určitú alebo neurčitú, sú zohľadňované prostredníctvom nižšie uvedeného postupu pre Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnanca.

Upozornenia podané vonkajšími subjektmi sú zohľadňované prostredníctvom nižšie uvedeného postupu pre Podávanie vonkajších sťažností.

Upozornenia podané vonkajšími subjektmi, ktoré sa netýkajú členov spoločnosti Mazars, nebudú brané do úvahy.

Podávanie vonkajších sťažností

Snažíme sa, aby všetko fungovalo tak, ako má. Ak ste napriek tomu nespokojný, môžete sa s nami podeliť o svoje pripomienky vyplnením nasledujúceho formulára. Skontaktujeme sa s Vami a spoločne nájdeme riešenie.

Prečítajte si viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnanca

Postup oznamovania protispoločenskej činnosti (ďalej len „postup“) stanovuje pre členov tímu každej firmy mechanizmus oznamovania skutočných obáv, pričom pre oznamujúce osoby ponúka ochranu pred prenasledovaním, obťažovaním alebo disciplinárnym konaním.

Prečítajte si viac