Mazars Croissant

Naši odborníci organizujú na pravidelnej mesačnej báze semináre spojené s rannou kávičkou - Mazars croissant. Ich obsahom sú aktuálne, zaujímavé a užitočné témy.

Doposiaľ prezentované témy:

  • Zmeny v zákone o DPH
  • Odpisy novozaradeného HM v DzP v roku 2012 - praktické príklady
  • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2013
  • Daň zo závislej činnosti v roku 2013
  • Daňové kontroly a miestne zisťovania
  • Goodwill v majetku spoločnosti

Share